Zaproszenie do składania ofert


Data dodania: 2011-06-16 15:34:15


Zaproszenie do składania ofert na:

Prace budowlano-instalacyjne etap 2: Modernizacja Centralnego Punktu Dystrybucyjnego sieci przy ul Oleskiej 48 oraz Wykonanie, rozbudowa
i modernizacja okablowania strukturalnego w poszczególnych obiektach
.


Więcej informacji znajduje się na stronie WWW Działu Zamówień Publicznych, pod numerem sprawy KPB-7/2011Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-16-002/09-00 z dnia 22 stycznia 2010 roku