Udostępniono platformę wideo


Data dodania: 2011-06-14 15:36:55

Uruchomiono i oddano do użytku zakupioną w ramach niniejszego projektu platformę wideo, na której zarówno pracownicy jak i koła naukowe Uniwersytetu Opolskiego będą mogli zamieszczać wszelkie materiały audiowizualne związane z dydaktyką, wydarzeniami, konferencjami oraz codziennym życiem naszej uczelni.

W chwili obecnej trwają jeszcze ostateczne testy wydajnościowe i funkcjonalne uruchomionej platformy, natomiast już wkrótce na stronie Centrum Informatycznego, zamieszczone zostaną szczegółowe informacje dotyczące sposobu zakładania kont dostępowych do platformy oraz przydzielania odpowiednich uprawnień poszczególnym grupom użytkowników.

Platforma dostępna jest pod adresem:  http://video.uni.opole.pl


Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-16-002/09-00 z dnia 22 stycznia 2010 roku