KontaktKierownik Projektu:

mgr inż. Sławomir Buczek
Tel : +48 77 452 70 95,
Fax: +48 77 452 70 92

e-mail : slawomir.buczek@uni.opole.pl


Biuro projektu:

Uniwersytet Opolski
Centrum Informatyczne
Ul. Oleska 48
45-052 Opole
(Pok. 201)

Tel : +48 77 452 70 95,
Fax: +48 77 452 70 92


Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.


Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-16-002/09-00 z dnia 22 stycznia 2010 roku