Odbiorcy projektuBezpośrednimi odbiorcami projektu są wszyscy studenci, kadra naukowo-dydaktyczna oraz administracyjna Uniwersytetu Opolskiego.

Uruchomienie platformy e-learningowej m.in. umożliwi władzom rektorskim i dziekańskim UO podjęcie działań w zakresie uruchomienia kształcenia "na odległość" oraz otwarcia oddziałów  zamiejscowych uczelni na terenie Opolszczyzny.

Odbiorcami projektu będą również:
  • pracownicy naukowi, którzy zainteresowani są tworzeniem i udostępnianiem swoich wykładów w  wersji elektronicznej oraz jako materiałów audio-video;
  • studenci UO, szczególnie studiujący w trybie zaocznym i wieczorowym będą mieli możliwość  wykorzystania materiałów naukowo-dydaktycznych, opracowanych i umieszczonych na platformie  e-learningowej przez pracowników UO,
  • mieszkańcy Opolszczyzny, którzy będą mogli za pomocą internetu korzystać z wykładów w formie tradycyjnej i video.


Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-16-002/09-00 z dnia 22 stycznia 2010 roku