LinkiPrzydatne adresy


http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
   http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/     
         http://umwo.opole.pl

         http://rpo.opolskie.pl/rpo/

Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-16-002/09-00 z dnia 22 stycznia 2010 roku