Stan realizacjiStan realizacji projektu na dzień 30.12.2011 r.


W 2009 roku w ramach przedmiotowego projektu zrealizowano następujące zadania:

 • Wykonano/zmodernizowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie okablowania strukturalnego wraz z dedykowanym zasilaniem dla następujących obiektów UO mieszczących się przy ulicach; Oleskiej 48, Oleskiej 22, Kominka 4, Drzymały 1a, Dmowskiego 7-9 oraz dla Instytutu Historii, Collegium Civitas i Collegium Pedagogium.
 • Wykonano Studium Wykonalności Inwestycji do w/w projektu.


W 2010 roku w ramach przedmiotowego projektu zrealizowano następujące zadania:

 • Wykonano 1 etap modernizacji Centralnego Punktu Dystrybucyjnego sieci przy ul Oleskiej 48,
 • Wykonano i uruchomiono okablowanie strukturalne wraz z dedykowanym zasilaniem w następujących obiektach:
  • w budynku przy ul. Oleskiej 48 w segmentach od A do F (m. in. w Studium Języków Obcych, Instytucie Matematyki, Instytucie Fizyki, Instytucie Nauk Pedagogicznych, Bibliotekach; Nauk Ścisłych i Pedagogicznej oraz w aulach przy Instytucie Fizyki),
  • w budynku przy ul. Oleskiej 22 (Wydział Przyrodniczo-Techniczny),
  • w budynku przy ul. Kominka 4 (Wydział Przyrodniczo-Techniczny),
  • w budynku przy ul. Drzymały 1a (Wydział Teologiczny),

   W ramach prac związanych z w/w wykonaniem/modernizacją okablowania strukturalnego, zakupiono i zainstalowano nowe przełączniki sieciowe oraz punkty dostępowe do sieci bezprzewodowej, co pozwoliło uruchomić dostęp do sieci WiFi na znacznym obszarze w w/w budynkach.
 • Zakupiono zestaw dodatkowych licencji do systemu bibliotecznego dla Biblioteki Głównej UO,
 • Zakupiono sprzęt do rozbudowy systemu USOS, celem dostosowania go do platformy e-learningowej, tj. m. in. 47 zestawów terminalowych, ponadto zakupiono 10 zapór ogniowych i 10 przełączników umożliwiających wykonanie modernizacji/rozbudowy wewnętrznej, specjalnie chronionej, dedykowanej i szyfrowanej sieci komputerowej (INTRANET) na potrzeby przetwarzania danych osobowych w systemach USOS i e-learning.
 • Zakupiono 1 zestaw multimedialny (laptop, oprogramowanie biurowe, projektor, ekran na statywie, przenośny zestaw nagłośnieniowy oraz mobilny stolik) oraz 4 monitory LCD do monitoringu poprawności działania sieci, serwerów i usług sieciowych.
 • Ponadto w ramach realizacji projektu, nadano w prasie codziennej ogłoszenie informujące o realizacji przez UO przedmiotowego projektu, zakupiono 20 tablic informacyjnych, które umieszczone będą we wszystkich budynkach objętych projektem, a także utworzono internetowy serwis informacyjny WWW zawierający informacje dotyczące realizowanego projektu. Zakupiono także 1000 szt. naklejek na elementy wyposażenia, których zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach w/w projektu.

W 2011 roku, zrealizowano następujące zadania:

 • Zakupiono urządzenia aktywne sieci, tj. przełączniki sieciowe oraz punkty dostępowe do sieci bezprzewodowej, niezbędne do uruchomienia Internetu
  i Intranetu w remontowanym budynku Wydziału Chemii.
  Ponadto zakupiono na potrzeby w/w wydziału 1 zestaw multimedialny (laptop, oprogramowanie biurowe, projektor, ekran na statywie, przenośny zestaw nagłośnieniowy oraz mobilny stolik).
 • Zakupiono i uruchomiono macierz dyskową wraz z przełącznikami SAN, oprogramowanie do wirtualizacji systemów oraz serwery, na których już niebawem zainstalowania będzie główna część platformy e-learningowej.
 • Przeprowadzono szkolenia administratorów, którzy dbać będą o poprawne funkcjonowanie całości platformy w zakresie:
 • instalacji, zarządzania i optymalizacji oprogramowania do wirtualizacji ,
 • technicznego administrowania przykładowa platformą e-learningową,
 • obsługi przykładowej aplikacji do tworzenia wykładów.
 • Zakupiono, zainstalowano i uruchomiono część platformy e-learningowej, tj. platformę wideo wraz z dodatkowym wyposażeniem, tj. 10 enkoderów cyfrowych, 10 odtwarzaczy sieciowych, 4 profesjonalne kamery HD, 8 amatorskich kamer HD wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem do montażu wideo, a także 2 aparaty cyfrowe z pełnym wyposażeniem.
  Powyższa platforma wideo oraz doposażenie części jednostek UO w w/w sprzęt umożliwia archiwizowanie odbywających się na terenie uczelni wykładów i publikowanie ich za pomocą przedmiotowej platformy szerokiemu gronu odbiorców. natomiast zakupione enkodery i odtwarzacze cyfrowe, pozwalają organizatorom wszelkiego rodzaju wydarzeń edukacyjnych, wykładów otwartych i konferencji na przeprowadzanie transmisji w trybie "na żywo" poprzez sieć Internet.
  Platforma dostępna jest pod adresem: http://wideo.uni.opole.pl
 • Ogłoszony został przetarg nr KPZ-9/2011 oraz zawarta i zrealizowana została umowa na zakup platformy e-learning (oprogramowania do e-learningu wraz z oprogramowaniem do tworzeniu kursów, na zakup sprzętu komputerowego celem doposażenia jednostek UO w sprzęt komputerowy i urządzenia aktywne sieci na potrzeby e-usług, w ramach którego zakupione zostaną m.in. komputery, laptopy, infokioski dla osób sprawnych i niepełnosprawnych, zestawy do videokonferencji oraz urządzenia aktywne sieci i na przeprowadzenie szkoleń.
 • W ramach zadania nr 1 powyższej umowy, zakupiono platformę e-learningową, przeprowadzono  jej instalację i uruchomienie, a także połączoną ją z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS). Platforma dostępna jest pod adresem eStudia.uni.opole.pl
 • Zrealizowano także zadanie nr 2, tj. doposażenie jednostek UO w sprzęt komputerowy i urządzenia aktywne sieci na potrzeby e-usług, w ramach którego dostarczono do jednostek m.in. zestawy multimedialne, komputery, laptopy, zestawy do wideokonferencji, a także infokioski, które umieszczono w holach poszczególnych budynków.
 • Zrealizowano wykonanie/modernizację okablowania strukturalnego  wraz z dedykowanym zasilaniem w kolejnych 4 obiektach, tj:
 • w budynku Collegium Civitas na piętrach 1 i 2,
 • w budynku Collegium Pedagogium,
 • w budynku przy ul. Dmowskiego 7-9 ( Wydział Przyrodniczo-Techniczny),
 • w Instytucie Historii,
a także na budowę przyłącza elektroenergetycznego nN - zasilania rezerwowego Centralnego Punktu Dystrybucyjnego sieci przy ul. Oleskiej 48.
 • Ponadto, w ramach zadania nr 3 umowy KPZ-9/2011,  przeprowadzono szkolenia z obsługi platformy e-learningowej i aplikacji do tworzenia kursów/szkoleń na platformę dla wyznaczonych pracowników z poszczególnych jednostek organizacyjnych UO prowadzących zajęcia dydaktyczne,
 • Przeprowadzono kampanię promocyjno-informacyjną w prasie regionalnej.

 


Kierownik Projektu

 Sławomir Buczek


Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-16-002/09-00 z dnia 22 stycznia 2010 roku