Instalacja Info-Kiosków


Data dodania: 2011-07-04 11:04:54

Z przyjemnością informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczęła się iw wybranych budynkach Uniwersytetu Opolskiego instalacja zakupionych w ramach projektu info-kiosków internetowych.

Zainstalowane kioski umożliwiają uzyskanie dostępu do zasobów e-learningowych uczelni, systemów uczelnianych, w tym m.in. do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS) oraz do publicznego Internetu.
+ więcej

Zaproszenie do składania ofert


Data dodania: 2011-06-16 15:34:15


Zaproszenie do składania ofert na:

Prace budowlano-instalacyjne etap 2: Modernizacja Centralnego Punktu Dystrybucyjnego sieci przy ul Oleskiej 48 oraz Wykonanie, rozbudowa
i modernizacja okablowania strukturalnego w poszczególnych obiektach
.


Więcej informacji znajduje się na stronie WWW Działu Zamówień Publicznych, pod numerem sprawy KPB-7/2011

Udostępniono platformę wideo


Data dodania: 2011-06-14 15:36:55

Uruchomiono i oddano do użytku zakupioną w ramach niniejszego projektu platformę wideo, na której zarówno pracownicy jak i koła naukowe Uniwersytetu Opolskiego będą mogli zamieszczać wszelkie materiały audiowizualne związane z dydaktyką, wydarzeniami, konferencjami oraz codziennym życiem naszej uczelni.

Zapytanie ofertowe na nadanie ogłoszenia w prasie


Data dodania: 2010-11-23 13:10:13

ZAPYTANIE OFERTOWE
ZPU-454/2010
na nadanie ogłoszenia w prasie codziennej

(wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14000 euro)

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (tablice, naklejki, plansze rozwijane)


Data dodania: 2010-11-22 13:39:35

Zaproszenie do składania ofert na
wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych (tablice, naklejki, plansze rozwijane) w projekcie pn.:

"Rozbudowa infrastruktury informatycznej Uniwersytetu Opolskiego do wdrożenia platformy e-learningowej i kompleksowego systemu obsługi studiów"

(wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14000 euro)

Strona 1 z 1


Umowa o dofinansowanie nr RPOP.02.02.00-16-002/09-00 z dnia 22 stycznia 2010 roku